in

WooCommerce Free Gift (drive.google.com)

Download Free

Tiện ích mở rộng WooCommerce này giúp bạn có thể thúc đẩy khách hàng một cách hiệu quả bằng cách thưởng cho họ một món quà miễn phí khi chi tiêu ít nhất một số tiền nhất định.

Bolder Fees for WooCommerce (drive.google.com)

WooCommerce Case Correction | Miscellaneous (drive.google.com)