in

Plugin Woocommerce Gift Card (drive.google.com)

Download Free

Plugin Woocommerce Gift Card cho phép bạn bán thẻ quà tặng có thể đổi được trên cửa hàng Woocommerce của bạn. Thẻ quà tặng là mã phiếu giảm giá được tạo tự động và có thể được áp dụng cho xe đẩy hoặc sản phẩm khi thanh toán. Nó trở nên thú vị hơn khi bạn có thể gửi thẻ quà tặng cho người khác. Ramson thêm thẻ quà tặng vào giỏ hàng và khi thanh toán, trong trường “Tôi đang gửi Thẻ quà tặng này cho ai đó”, anh ấy nhập email và tên của Isaac sau đó Isaac nhận được thẻ quà tặng. Tôi cá rằng điều này sẽ rất hữu ích cho Giáng sinh! Khi thanh toán, nếu bạn muốn gửi cho người khác, hãy nhập tên và email của người nhận.

SMIO WordPress API Complete Solution (drive.google.com)

Awesome Gallery – Instagram, Flickr, Facebook galleries (drive.google.com)