in

Download Free WordPress Automatic Plugin

Tùy chỉnh nguồn wordpress Automatic Plugin :

Tại Campaign Type chọn là Feed.

 • Maximum number of posts to post: Số lượng bài tối đa, khi đạt tới mức này chiến dịch sẽ dừng lại, không lấy bài nữa
 • Rotate Feeds: Xoay vòng link rss, khi bạn có nhiều link rss thì lấy xong 1 bài nó sẽ đổi link tiếp theo.
 • Chọn Post Full Content from summary feeds: Lấy đầy đủ nội dung của bài.
 • Add posts with it’s original time: Thời gian đăng bài giống với thời gian gốc
 • Skip posts with no content : Bỏ qua bài viết không có nội dung
  • Skip posts if shorter than a specific length: Bỏ qua bài viết nếu ngắn hơn con số quy định, ví dụ bài nào dưới 300 ký tự thì không lấy
 • Skip posts without images: Bỏ qua bài viết không có hình ảnh

Tùy chỉnh nội dung Automatic Plugin :

 • Post title template: Tiêu đề của bài viết. Mặc định là giống bài viết gốc
 • Post text template: Phần nội dung với các shortcode mà bạn có thể chèn, hoặc không chèn và sắp xếp thứ tự sao cho phù hợp. Theo mình là để cái [matched_content] với cái [source_link] là đủ.
  • [matched_content]: Nội dung chính
  • [original_title]: Tiêu đề gốc
  • [publish_date]: Ngày đăng
  • [ad_2] , [ad_1]: Phần quảng cáo. Cái này chèn mã quảng cáo trong phần Setting
  • [source_link]: Link nguồn
 • Post type: Loại bài đăng, có thể là page hoặc post, nhưng thông thường là Post
 • Post posts to this category: Bài viết lấy về sẽ đăng vào chuyên mục nào
 • Keyword to category: Thêm từ khóa cho danh mục
 • Posts author: Chọn tác giả cho bài đăng
 • New post status: Bài đăng về sẽ nằm ở dạng nào, Đăng ngay, chờ duyệt,…
 • Strip original links from the post (hyperlinks): Xóa bỏ các link có trong bài viết
 • Set First image/Vid image as featured image: Đặt ảnh đầu tiên làm ảnh đại diện
 • Download images to my server: Tải ảnh về host của mình (Cái này hơi tốn dung lượng nếu bạn lấy nhiều bài)
 • Add Canonical Tag with the original post link to the post for SEO: Thêm canonical tag để ghi rõ nguồn gốc, tránh bị google cho rớt hạng.
 • Skip the post if there is there is a published one with same title: Giúp không đăng bài bị trùng tiêu đề

Tính năng dịch bài viế bằng Google Translate:

Translate the post before posting (using Microsoft Translator/Google Translate): Cái này tick vào và chọn google translate, rồi chọn ngôn ngữ gốc và ngôn ngữ cần dịch ra (có 3 ô, chỉ cần chọn 2 ô đầu).

Tính năng chỉnh thời gian đăng bài :

Bài có thể đăng từ từ chứ không phải đăng 1 lần bằng cách bạn chọn thời gian tại ô  Update every, khoảng cách ngắn nhất giữa 2 bài là 1 phút

Sau khi chỉnh xong bạn có thể bấm Publish để hoàn tất phần cấu hình cho chiến dịch

Download Nulled WordPress Automatic Plugin

Before you start to download WordPress Automatic Plugin from anhtruongit.com you should know. The link to download is generated using JS technology and all files downloaded by direct link. Therefore, some Internet browsers or their extensions may incorrectly generate a link.

Note: If you are having trouble with  WordPress Automatic Plugin free download, try disabling ad blocking for the site or using another Internet browser (for example Google Chrome).

This post was created with our nice and easy submission form. Create your post!

Report

What do you think?

332 points
Upvote Downvote

Posted by anhtruongit

Free WP Themes - Free WP Plugins - Free Software Maturial

WooCommerce shortcodes & Custom Product

IDM 6.36 Build 2 Retail + Patch [ Latest 2020]