in

Bolder Fees for WooCommerce (drive.google.com)

Download Free

Bolder Fees for WooCommerce cho phép quản trị viên tạo nhiều loại phí, tỷ lệ cố định, tỷ lệ phần trăm và thậm chí tùy chọn cho người dùng. Các khoản phí này có thể dựa trên nhiều biện pháp bao gồm tổng phụ, số lượng mặt hàng đã mua, một mặt hàng cụ thể và một số điều kiện khác.

Plugin này hoạt động cùng với cửa hàng WooCommerce của bạn bằng cách thêm một tab ‘Phí’ mới trực tiếp vào trang cài đặt WooCommerce của bạn. Bố cục quen thuộc và các tùy chọn dễ sử dụng sẽ giúp bạn dễ dàng thiết lập và sử dụng trong cửa hàng của mình.

WooCommerce PDF Invoice (drive.google.com)

WooCommerce Free Gift (drive.google.com)