in

Awesome Gallery – Instagram, Flickr, Facebook galleries (drive.google.com)

Download Free

Awesome Gallery được xây dựng để giúp bạn xây dựng các phòng trưng bày đẹp mắt bằng cách sử dụng hình ảnh được lấy từ nhiều nguồn khác nhau, như bài đăng, tệp đính kèm, trang, các loại bài đăng tùy chỉnh bao gồm các sản phẩm WooCommerce, Flickr, Instagram, Facebook, album 500px, NEXTGEN Gallery và thậm chí cả nguồn cấp dữ liệu RSS.

Plugin Woocommerce Gift Card (drive.google.com)

Flatsome – Multi-Purpose Responsive (drive.google.com)